Bitsoftas

Informacinių technologijų paslaugos

Mūsų paslaugos

Apskaitos sistemos "Rivile GAMA" diegimas, konsultavimas, programavimas.

Apskaitos sistemos "Rivile GAMA" patobulinimai:

Programavimo sprendimai integruojami į "Rivile GAMA":

 • Dokumentų archyvas (kelių dokumentų ryšys su operacija, integracijos su išorinėmis failų saugyklomis - Dropbox, Synology, Alfresco)
 • Banko išrašų ir kitų mokėjimų importavimas (SEPA, Paysera, DPD, Eurocash1)
 • Duomenų eksportavimas - importavimas (klientų sąrašas, prekių sąrašas, pakuotės, darbuotojai, personalas, didžiosios knygos operacijos, perkainavimo dokumentai, pardavimo pasiūlymai, važtaraščiai, užsakymai, filtravimo lentelės, logistikos kodai, sutartys...)
 • Integracijos (su elektroninėmis parduotuvėmis, sandėlių valdymo sistema Equinox, kaupikliais, automatizavimo sprendimai skirti duomenų mainų operatoriams tokiems kaip Fitek, Edisoft, Telema)
 • Dokumentų konvertavimas (pardavimo dokumentų konvertavimas į gamybos užsakymą, vidinio važtaraščio konvertavimas į pardavimo važtaraštį, pardavimo dokumentų apjungimas...)
 • Transporto važtaraščių pildymas tiesiogiai pirkimų, pardavimų ir vidinių operacijų sąrašuose bei elektroninių važtaraščių formavimas (i.VAZ)
 • Mažmeninės prekybos akcijų ir nuolaidų kontrolė (POS pardavimo lange)
 • Dovanų kortelių išdavimo bei panaudojimo kontrolė
 • Personalo operacijų dokumentų Word šablonų pildymas (priėmimas, atleidimas...)
 • Krovinių pervežimo krovinių ir pervežimo duomenų įvedimo formos su papildoma informacija apie siuntėją, gavėją ir kita informacija)
 • bei virš 100 kitų smulkių ir stambesnių patobulinimų... 

Rivile GAMA duomenų valdymo sistema "GamaREP":

Pagrindinės ataskaitos (pjūviai) su galimybe eksportuoti duomenis į Excel:

 • Pirkimai (tiekėjas, prekė, pirkimo kiekis, kaina, suma, padalinys, logistikos kodai...)
 • Pardavimai (pardavimo suma, savikaina, nuolaidos suma, pelnas, PVM suma...)
 • Vidinė apskaita (siuntėjas, gavėjas, prekės, logistikos kodai...)
 • Einamieji likučiai (padalinys, prekė, kiekis, savikainos suma, pardavimo kainos...)
 • FIFO likučiai ir apyvarta (nejudančių prekių sąrašas, prekių kiekiai pagal operacijas...)
 • POS kvitų analizė (padalinys, mėnuo, diena, valanda...)
 • Lojalumo analizė (lojalumo klientai, lojalumo taškų apyvarta, pirktos prekės...)
 • Dovanų čekių analizė
 • Skolų būklė bei apyvartos (galimybė formuoti įplaukų - išmokų importo failus)
 • Didžioji knyga (bandomasis balansas, pelnas nuostolis, operacijų analizė)
 • Gautinų ir mokėtinų sąskaitų faktūrų registro (i.SAF) formavimas

Kitos funkcijos:

 • Darbo laiko apskaita
 • Pakuočių apskaita
 • Prekių informacijos valdymas (patogus duomenų įvedimas kaip Excel lentelės formoje)
 • Akcijų ir nuolaidų įvedimas (sprendimas skirtas mažmeninei prekybai)
 • Biudžetų valdymas (planas, faktas, plano ir fakto palyginimas) pagal padalinius, objektus, dimensijas


Daugiau informacijos rasite GamaREP puslapyje arba prašome susisiekti su mumis.

Partneriai:


Vyrfinas